Партньори

ФНТС – София

Всички териториални организации на научно – техническите съюзи в страната

ЦПО към „Европартнер” ЕООД гр. Кърджали

ЕГ “Д-р Иван Богоров”

”Петранка Христова” ЕООД Димитровград

ПГХХТ ”Проф. д-р Асен Златаров” Димитровград 

МБАЛ “Св. Екатерина”

“Благоустройство и комунално стопанство” ЕООД Димитровград

ЕТ “Росица Русева”

"Неохим" АД гр. Димитровград

СОУ “Любен Каравелов” гр. Димитровград

ОУ “Пенчо Славейков” гр. Димитровград

ЕТ “Ангел Ангелов” гр. Димитровград

"ТЕЦ Марица -3" АД гр. Димитровград

"Плавис" ООД гр. Димитровград

"МИПИ" ЕООД гр. Димитровград

"Неотитан" ООД гр. Димитровград

СОУ “Васил Левски” гр. Димитровград

“СИ и ИВ Шайн” ООД гр. Димитровград