Английски език

Английският език е езикът на информацията, комуникацията, дипломацията и науката. От средата на 20-ти век той се счита за „световен език“, и е най – широко преподавания и говорен чужд език (от над 1500 милиона души). За това допринася неговата гъвкавост по отношение на лексика и граматика. Английският език е международен език, чието владеене гарантира ефективна и безпрепятствена комуникация във всяка точка на света.

Той е официален език в 54 страни и третият по разпространеност майчин език в света (360 милиона души).

 Курсовете по английски език са един чудесен начин да подобрите квалификацията си и да отворите нови хоризонти за себе си и най-близките си. Предлагаме ви курсове по английски език, в удобни за вас време и форма и съобразена с нуждите ви програма. Започнете да учите английски език днес!

Ние се стремим да задоволим нуждите от употребата на английски език, чрез подготовка, която да Ви направи компетентни и готови за широкото му прилагане в ежедневна и работна среда. Ето защо, обучението което Ви предоставяме, е силно практически насочено и включва богат набор от ситуации, чрез които се усвоява умението да се служи с езика с лекота. Целта ни е да Ви помогне да преодолеете езиковите бариери, чувствайки се уверени в своя английски език. Ние превръщаме обучението по английски език в приятна игра, достъпна за всеки. Изучаването на чужд език е лесно и приятно, в комфортна учебна обстановка.

При нас се предлага индивидуално и групово обучение по английски език, както за деца, така и за възрастни. Индивидуалното обучение е съобразено изцяло със свободното време и цели на клиента. Спазва се желаната от курсиста честота и продължителност на учебните занятия. Темите също са в унисон с нивото, което клиентът желае да постигне, както и областта, в която езикът ще му бъде необходим.Ние приемаме индивидуалния подход към всеки клиент, като основна своя цел. Независимо дали се отнася до индивидуални или групови занятия, всеки курсист е важен за нас. Ето защо ние не работи с големи групи – курсовете се състоят от не повече от 10 души.

Курсовете за възрастни,студенти и учащи, протичат в съответните нива:

A1: Начинаещи

За хора с малко познания по езика или за тези, които нямат никаква, а искат да го научат. В това ниво може да се научите да разбирате прости писмени и устни текстове; ще може да общувате на начално ниво с други хора и да участвате в разговори. Ще придобиете основни знания, които ще може да използвате в ежедневието си в устна или писмена форма с прости изразни средства.

А2: Основно

Ще се научите да рабирате и комуникирате по общи теми в ситуации от ежедневието; четене и слушане с разбиране; ще може да развивате теми писмено относно лични интереси и ежедневни ситуации.

В1: Средно

Ще се научите да комуникирате на общи теми, като наберете необходимите за това речеви ресурс. Ще придобиете възможност за създаване на ясен и подробен текст на много и различни теми.

В2: Средно напреднали

Слушане с разбиране на езика. Ще четете и превеждате сложни теми, също ще имате възможност да вземате отношение по по-сложни теми. Ще може да взимате отношение и да водите дискусия. Речниковите ви познания ще се разширят.

С1: Средно напреднали

Отлично писмено и устно изразяване. Еднакво добро използване на езика, както в обществения, така и в професионалния живот. Четене, слушане и разбиране на сложни текстове, изготвяне на писмени становища на сложни теми. Усъвършенстване на писмен и устен изказ, с придобиване на възможност за спонтанно изразяане.

C2: Свободно владеене на езика.

*Нивата по общ английски език са изцяло съобразени с Общата европейска езикова рамка.

Преподавателският ни екип се състои от млади, висококвалифицирани специалисти-филолози и педагози, с дългогодишен опит като преподаватели по немски език. Екипът ни посреща с усмивка, желание за работа и много иновативни идеи, всеки нов клиент на школата.