Съботно – неделна курсове по Български език и литература за седмокласници

Тестова подготовка; Тренировъчни изпити
За постигане на високо качество на подготовка се работи с малки групи от 6 до 12 ученика.