Занималня по английски език за ученици от 2 до 4 клас

Провежда се 2 или 3 пъти седмично и включва разнообразни и занимателни учебни дейности, които приобщават децата към културата на английския език.

Целта на обучението е създаването на основен речников запас, развиване на устните говорни умения и подготовка и в помощ на учебния материал в училище при деца срещащи проблеми