Лицензия

Центърът за професионално обучение към ТО на НТС Димитровград е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 201012848

Лицензията дава право на учебния център да организира и провежда целогодишно обучение за

придобиване на професионална квалификация, преквалификация, както и да удостоверява успешно приключилото обучение - издаване на легални документи за професионална квалификация.

Лицензирани професии и специалности: 

 

Професия, специалност

Степен на проф.

квалификация 

1

213070     Графичен дизайнер

2130701   Графичен дизайн

трета

 

2

341020     Продавач – консултант

3410201   Продавач – консултант

трета

 

3

344030     Оперативен счетоводител

3440301   Оперативно счетоводство

първа

 

4

482030     Оператор на компютър

4820301   Текстообработване

първа

 

5

521090     Заварчик

5210901   Заваряване     

първа

 

6

522040     Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

5220406   Газова техника

втора

 

7

522060     Огняр

5220601   Огнярство

втора

 

8

622020     Озеленител

6220201   Цветарство

втора

 

9

622020     Озеленител

6220202   Парково строителство и озеленяване

втора

 

10

811070     Готвач

8110701   Производство на кулинарни изделия и напитки

втора

 

11

815010     Фризьор

8150101   Фризьорство

втора

 

12

215050     Керамик

2150501   Керамика

втора

 

13

482040     Организатор Интернет приложения

4820401   Електронна търговия

трета

 

14

582080     Помощник в строителството

5820801   Основни и довършителни работи

първа

 

15

582090     Помощник пътен строител

5820901   Пътища, магистрали и съоръжения

първа

 

16

622030     Работник в озеленяването

6220301   Озеленяване и цветарство

първа

 

17

762020     Сътрудник социални дейности

7620202   Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

трета

18

814010     Помощник възпитател

8140101   Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

трета

19

815020     Козметик

8150201   Козметика

втора

20

815030     Маникюрист – педикюрист

8150301   Маникюр, педикюр и ноктопластика

втора

21

851010     Еколог

8510101   Екология и опазване на околната среда

трета