Английски език за деца от 3 до 5 годишна възраст

Провежда се 2 или 3 пъти седмично и включва разнообразни и занимателни учебни дейности, които приобщават децата към културата на английския език.

Целта на обучението е създаването на основен речников запас, развиване на устните говорни умения и подготовка за предучилищния курс.
В програмата са заложени стихчета и игри, всички на английски език, които са интересни и забавни за малките ни ученици. В обучението са включени и множество английски песни под ръководството на квалифициран музикален педагог и игрови занятия, които по естествен начин се превръщат в знания по английски за цял живот.