Издавани документи

След завършване на професионалното обучение и успешно положени изпити, курсистите получават следните документи, валидиращи това:

1. Свидетелство за професионална квалификация - при завършване на курс със степен на професионална квалификация

 

2. Удостоверение за професионално обучение - при завършване на курс по част от професия