Английски език

Английският език е езикът на информацията, комуникацията, дипломацията и науката. От средата на 20-ти век той се счита за „световен език“, и е най – широко преподавания и говорен чужд език (от над 1500 милиона души). За това допринася неговата гъвкавост по отношение на лексика и граматика. Английският език е международен език, чието владеене гарантира ефективна и безпрепятствена комуникация във всяка точка на света.

Прочети още...

Немски език

Немският език е западно-германски език, близък до английския и нидерландския. Той е един от основните световни езици и най – разпространеният роден език в Европейския Съюз. Немският език се говори главно в Германия, Австрия, основната част от Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, Белгия, Дания. През последните години немският език конкурира, по брой желаещи да го изучават.

Прочети още...

Италиански език

 

Италианският език е от романския клон на индоевропейските езици. Използва се от около 62 милиона души в Италия, южна Швейцария, Сомалия, както и сред италианската диаспора в различни части на света.

Прочети още...

Гръцки език

Гръцкият език е индоевропейски език, говорен от около тринадесет милиона души в Гърция, Кипър и гръцката диаспора в целия свят. Гръцкият език възниква в южната част на Балканския полуостров и обхваща тридесет и четири века писмени сведения. Гръцкият език заема особено място в историята на Европа, християнството и Западния свят. Корпусът на старогръцката литература включва произведения, които имат огромно значение и оказват силно влияние върху по – късната Европейска литература. Много съвременни езици, включително и българският, използват голям брой думи с гръцки произход.

Прочети още...

Турски език

 Предлагаме ви курсове по турски език, в удобни за вас време и форма и съобразена с нуждите ви.

Ние се стремим да задоволим нуждите от употребата на турски език, чрез подготовка, която да Ви направи компетентни и готови за широкото му прилагане в ежедневна и работна среда. Ето защо обучението, което Ви предоставяме, е силно практически насочено и  включва богат набор от  ситуации, чрез  които се усвоява умението да се служи с езика с лекота. Целта ни е да Ви помогнем да преодолеете езиковите бариери, чувствайки се уверени в своя турски език. При нас превръщаме обучението по турски език в приятна игра, достъпна за всеки. Изучаването на чужд език е лесно и приятно, в комфортна учебна обстановка.

Прочети още...

Галерия

Пробен текст