Школи по математика за ученици от 2-ри до 5-ти клас

През месец септември 2021 г. започват школите по математика за трети, четвърти, пети и шести клас  в

Дома на техниката - Димитровград.  Телефон за връзка: 087301894,   0898639318