Гръцки език

Гръцкият език е индоевропейски език, говорен от около тринадесет милиона души в Гърция, Кипър и гръцката диаспора в целия свят. Гръцкият език възниква в южната част на Балканския полуостров и обхваща тридесет и четири века писмени сведения. Гръцкият език заема особено място в историята на Европа, християнството и Западния свят. Корпусът на старогръцката литература включва произведения, които имат огромно значение и оказват силно влияние върху по – късната Европейска литература. Много съвременни езици, включително и българският, използват голям брой думи с гръцки произход.

Гръцкият език предизвиква асоциация за красиви плажове в Гърция, за мелодичната й музика и прекрасна кухня. Езикът на Южната ни съседка е изключително благозвучен, а граматиката и азбуката му са сходни с българските. Гръцкият език се счита за екзотичен, но желанието на все повече хора да се докоснат до него, през последните няколко години, силно го популяризира.

Курсовете по гръцки език са един чудесен начин да подобрите квалификацията си и да отворите нови хоризонти за себе си и най-близките си. Предлагаме ви курсове по английски език, в удобни за вас време и форма и съобразена с нуждите ви програма. Започнете да учите гръцки език днес!

Ние се стремим да задоволим нуждите от употребата на гръцки език, чрез подготовка, която да Ви направи компетентни и готови за широкото му прилагане в ежедневна и работна среда. Ето защо, обучението което Ви предоставяме, е силно практически насочено и включва богат набор от ситуации, чрез които се усвоява умението да се служи с езика с лекота. Целта ни е да Ви помогне да преодолеете езиковите бариери, чувствайки се уверени в своя гръцки език. Ние превръщаме обучението по гръцки език в приятна игра, достъпна за всеки. Изучаването на чужд език е лесно и приятно, в комфортна учебна обстановка.

При нас се предлага индивидуално и групово обучение по гръцки език, както за деца, така и за възрастни. Индивидуалното обучение е съобразено изцяло със свободното време и цели на клиента. Спазва се желаната от курсиста честота и продължителност на учебните занятия. Темите също са в унисон с нивото, което клиентът желае да постигне, както и областта, в която езикът ще му бъде необходим.Ние приемаме индивидуалния подход към всеки клиент, като основна своя цел. Независимо дали се отнася до индивидуални или групови занятия, всеки курсист е важен за нас. Ето защо ние не работи с големи групи – курсовете се състоят от не повече от 10 души.

Курсовете за възрастни,студенти и учащи, протичат в съответните нива:

A1: Начинаещи

За хора с малко познания по езика или за тези, които нямат никаква, а искат да го научат. В това ниво може да се научите да разбирате прости писмени и устни текстове; ще може да общувате на начално ниво с други хора и да участвате в разговори. Ще придобиете основни знания, които ще може да използвате в ежедневието си в устна или писмена форма с прости изразни средства.

А2: Основно

Ще се научите да рабирате и комуникирате по общи теми в ситуации от ежедневието; четене и слушане с разбиране; ще може да развивате теми писмено относно лични интереси и ежедневни ситуации.

В1: Средно

Ще се научите да комуникирате на общи теми, като наберете необходимите за това речеви ресурс. Ще придобиете възможност за създаване на ясен и подробен текст на много и различни теми.

В2: Средно напреднали

Слушане с разбиране на езика. Ще четете и превеждате сложни теми, също ще имате възможност да вземате отношение по по-сложни теми. Ще може да взимате отношение и да водите дискусия. Речниковите ви познания ще се разширят.

С1: Средно напреднали

Отлично писмено и устно изразяване. Еднакво добро използване на езика, както в обществения, така и в професионалния живот. Четене, слушане и разбиране на сложни текстове, изготвяне на писмени становища на сложни теми. Усъвършенстване на писмен и устен изказ, с придобиване на възможност за спонтанно изразяане.

Преподавателският ни екип се състои от млади, висококвалифицирани специалисти-филолози и педагози, с дългогодишен опит като преподаватели по гръцки език. Екипът ни посреща с усмивка, желание за работа и много иновативни идеи, всеки нов клиент на школата.