Предлагани професии

 

Обученията се провеждат групово и индивидуално съобразени е Вашата заетост!

 

Предлагаме следните лицензирани специалности: 

 

 

Специалност

Графичен дизайн

Продавач – консултант

Оперативно счетоводство

Текстообработване

Заваряване     

Газова техника

Огнярство

Цветарство

Парково строителство и озеленяване

Производство на кулинарни изделия и напитки

Фризьорство

Керамика

Електронна търговия

Основни и довършителни работи

Пътища, магистрали и съоръжения

Озеленяване и цветарство

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Козметика

Маникюр, педикюр и ноктопластика

Екология и опазване на околната среда

 

 

Други обучения:

Електробезопасност

Целта на курса е провеждането на обучение и проверка на знанията по безопасност и здраве при работа, за придобиване и защита на квалификационни групи за електробезопастност при работа по електрообзавеждането, в съответствие с "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V" и "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи с напрежение до и над 1000V".

 

Курс за придобиване на квалификация за работа с газови съоражения по Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и съоражения, инсталации и уреди за природен газ –ДВ бр.67/02.08.2004г. Наредба за устройството и безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове –ДВ бр.82/21.09.2004г.

 

Опреснителен курс "Огняри високо налягане"

 

Опреснителен курс "Работа с газови съоражения"