Турски език

 Предлагаме ви курсове по турски език, в удобни за вас време и форма и съобразена с нуждите ви.

Ние се стремим да задоволим нуждите от употребата на турски език, чрез подготовка, която да Ви направи компетентни и готови за широкото му прилагане в ежедневна и работна среда. Ето защо обучението, което Ви предоставяме, е силно практически насочено и  включва богат набор от  ситуации, чрез  които се усвоява умението да се служи с езика с лекота. Целта ни е да Ви помогнем да преодолеете езиковите бариери, чувствайки се уверени в своя турски език. При нас превръщаме обучението по турски език в приятна игра, достъпна за всеки. Изучаването на чужд език е лесно и приятно, в комфортна учебна обстановка.

При нас се предлага индивидуално и групово обучение по турски език, както за деца, така и за възрастни. Индивидуалното обучение е съобразено изцяло със свободното време и цели на клиента. Спазва се желаната от курсиста честота  и продължителнсот на учебните занятия. Темите също са в унисон с нивото, което клиентът желае да постигне, както и областта, в която езикът ще му бъде необходм. Ние приемаме индивидуалния подход към всеки клиент, като основна своя цел. Независимо дали се отнася до индивидуални или групови занятия, всеки курсист е най-важен за нас. Ние работим с малки групи, курсовете се състоят от не повече от 10 души с цел.

Курсовете за възрастни,студенти и учащи, протичат в съответните нива:

A1: Начинаещи

За хора с малко познания по езика или за тези, които нямат никаква, а искат да го научат. В това ниво може да се научите да разбирате прости писмени и устни текстове; ще може да общувате на начално ниво с други хора и да участвате в разговори. Ще придобиете основни знания, които ще може да използвате в ежедневието си в устна или писмена форма с прости изразни средства. 

А2: Основно

Ще се научите да рабирате и комуникирате по общи теми в ситуации от ежедневието; четене и слушане с разбиране; ще може да развивате теми писмено относно лични интереси и ежедневни ситуации.

В1: Средно

Ще се научите да комуникирате на общи теми, като наберете необходимите за това речеви ресурс. Ще придобиете възможност за създаване на ясен и подробен текст на много и различни теми.

В2: Средно напреднали

Слушане с разбиране на езика. Ще четете и превеждате сложни теми, също ще имате възможност да вземате отношение по по-сложни теми. Ще може да взимате отношение и да водите дискусия. Речниковите ви познания ще се разширят.

С1: Средно напреднали

*Нивата по общ турски език са изцяло съобразени с Общата европейска езикова рамка.

Преподавателският екип  се състои от млади, висококвалифицирани специалисти-филолози и педагози, с над двугодишен опит като преподаватели по турски език., както и естесвени носители на езика- преподаватели турци. Екипът ни  посреща с усмивка, желание за работа и много иновативни идеи, всеки нов клиент на школата.