За работодатели

 

ЦПО към ТО на НТС - Димитровград има дългогодишен опит в обучението на заети лица. Ние сме коректен партньор в обучението на вашия персонал. Предлагаме различни форми на обучение като време и място на провеждане.

Във връзка с развитието на вашите кадри Ви предлагаме:

1. Обучения за повишаване на професионалната квалификация.

2. Професионални обучения.

3. Опреснителни курсове за различни професии.

4. Валидиране на знания.