Ключови компетентности

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - Обучението протича в модерни компютърни зали с продължителност 48 уч. часа.

 

ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - Обучението е с продължителност 35 уч. часа.