Немски език

Немският език е западно-германски език, близък до английския и нидерландския. Той е един от основните световни езици и най – разпространеният роден език в Европейския Съюз. Немският език се говори главно в Германия, Австрия, основната част от Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, Белгия, Дания. През последните години немският език конкурира, по брой желаещи да го изучават.

 Курсовете по немски език са един чудесен начин да подобрите квалификацията си и да отворите нови хоризонти за себе си и най-близките си. Предлагаме ви курсове по немски език, в удобни за вас време и форма и съобразена с нуждите ви програма. Запишете се на курсове по немски език днес!

Ние се стремим да задоволим нуждите от употребата на немски език, чрез подготовка, която да Ви направи компетентни и готови за широкото му прилагане в ежедневна и работна среда. Ето защо курсовете по немски език, което Ви предоставяме, е силно практически насочено и включва богат набор от ситуации, чрез които се усвоява умението да се служи с езика с лекота. Целта ни е да Ви помогне да преодолеете езиковите бариери, чувствайки се уверени в своя немски език. Ние превръщаме обучението по немски език в приятна игра, достъпна за всеки. Изучаването на чужд език е лесно и приятно, в комфортна учебна обстановка.

При нас се предлага индивидуално и групово обучение по немски език, както за деца, така и за възрастни. Индивидуалното обучение е съобразено изцяло със свободното време и цели на клиента. Спазва се желаната от курсиста честота и продължителнсот на учебните занятия. Темите също са в унисон с нивото, което клиентът желае да постигне, както и областта, в която езикът ще му бъде необходм. Ние приемаме индивидуалния подход към всеки клиент, като основна своя цел. Независимо дали се отнася до индивидуални или групови занятия, всеки курсист е най-важен за нас. Ето защо ние не работи с големи групи- курсовете се състоят от не повече от 10 души.

A1: Начинаещи

За хора с малко познания по езика или за тези, които нямат никаква, а искат да го научат. В това ниво може да се научите да разбирате прости писмени и устни текстове; ще може да общувате на начално ниво с други хора и да участвате в разговори. Ще придобиете основни знания, които ще може да използвате в ежедневието си в устна или писмена форма с прости изразни средства.

А2: Основно

Ще се научите да рабирате и комуникирате по общи теми в ситуации от ежедневието; четене и слушане с разбиране; ще може да развивате теми писмено относно лични интереси и ежедневни ситуации.

В1: Средно

Ще се научите да комуникирате на общи теми, като наберете необходимите за това речеви ресурс. Ще придобиете възможност за създаване на ясен и подробен текст на много и различни теми.

В2: Средно напреднали

Слушане с разбиране на езика. Ще четете и превеждате сложни теми, също ще имате възможност да вземате отношение по по-сложни теми. Ще може да взимате отношение и да водите дискусия. Речниковите ви познания ще се разширят.

С1: Средно напреднали

Отлично писмено и устно изразяване. Еднакво добро използване на езика, както в обществения, така и в професионалния живот. Четене, слушане и разбиране на сложни текстове, изготвяне на писмени становища на сложни теми. Усъвършенстване на писмен и устен изказ, с придобиване на възможност за спонтанно изразяане.

Преподавателският ни екип се състои от млади, висококвалифицирани специалисти-филолози и педагози, с дългогодишен опит като преподаватели по немски език. Екипът ни посреща с усмивка, желание за работа и много иновативни идеи, всеки нов клиент на школата.