Членство

В Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Димитровград членуват 350 индивидуални членове организирани в 14 Научно Технически дружества към фирми и 20 специалисти, които директно членуват към Организацията. Почти всички са с професии като инженери, техници, одитори, счетоводители и икономисти.